1)       Nájemcům je volně k dispozici dům (3/4) oddělný oplocením od zbývající 1/4, která není nájemcům přístupná a slouží pronajímateli domu.  K dispozici je dále oplocená zahrada. Pohyb nájemců po domě a zahradě je na vlastní nebezpečí, pohyb dětí mladších 18 let je možný pouze pod dohledem dospělé osoby. Prosíme, abyste v domě nepoužívali venkovní obuv!

 

2)       V domě je možno využívat pouze elektrické spotřebiče, které jsou součástí pronájmu. Do těchto spotřebičů není možno žádným způsobem zasahovat (rozebírat, měnit nastavené hodnoty na elektrickém bojleru apod.).

 

3)       Do prostoru chovu zvířat je zakázáno vstupovat bez předchozího souhlasu a přítomnosti pronajímatele. Zvířata v žádném případě NEKRMTE, zabraňte vstupu dětí a psů do venkovního i vnitřního výběhu!

 

4)       Celý dům je nekuřácký. Kouření je možné jen ve venkovních prostorách, s výjimkou prostoru pro chov ovcí. V této části nekuřte, ani nemanipulujte s otevřeným ohněm. Nedopalky a sirky odhazujte prosím do popelníků.

 

5)       Úklid v průběhu pronájmu ubytování není zajišťován. Při ukončení pronájmu Vás prosíme o provedení základního úklidu.

  

6)       Jízdní kola jsou k zapůjčení po předchozí domluvě a jsou určena pro jízdu v přiměřeném terénu. Vypůjčení jízdních kol je pouze pro osoby starší 18 let, jejich používání je na vlastní nebezpečí.

 

7)       Venkovní vířivku je možno využívat v libovolném čase, vždy ve večerních hodinách je nutno odpojit filtrovací a vyhřívací zařízení od přívodu elektrické energie. Vířivka je určena pouze pro osoby starší 18 let, vstup a použití je na vlastní nebezpečí.

 

8)    Případné způsobené škody na majetku budou řešeny individuálně, prosíme Vás o nahlášení i drobných škod a závad, abychom se vyhnuli pozdějšímu nedorozumění.

 

9)    V případě potřeby je pronajímatel k zastižení na tel. +420 730 661 194